Gebruik de juiste taal in je sollicitatiebrief

Wanneer gebruik je de juiste taal in je sollicitatiebrief? Als de taal past bij het bedrijf dat je sollicitatiebrief ontvangt. Het is noodzakelijk om te bepalen of het een formeel of een informeel bedrijf betreft. Bekijk daarom de vacaturetekst. In een informele vacaturetekst staat bijvoorbeeld ‘Natuurlijk heb je kennis van…’ Je moet dan in je sollicitatiebrief ook kiezen voor informeel taalgebruik.

Wellicht twijfel je over het juiste taalgebruik. Kies dan altijd voor formeel taalgebruik. Je taalgebruik is formeel als je ‘u’ gebruikt om iemand aan te spreken, geen woordgrapjes maakt en iets formeler schrijft. Overdrijf daarbij niet. Oubollig taalgebruik wordt door de recruiters doorgaans niet gewaardeerd.

Schrijf correct Nederlands

Uiteraard is het van belang dat je taalgebruik correct is. Denk daarbij niet alleen aan spelfouten. Ook de interpunctie (het gebruik van leestekens) moet correct zijn. Plaats een komma dus op de juiste plaats en begin iedere zin met een hoofdletter. Natuurlijk vermijd je ook grammaticafouten. Twijfel je of het taalgebruik foutloos is? Laat een vriend of kennis je sollicitatiebrief lezen. Wellicht ontdekt hij fouten die je zelf niet hebt opgemerkt.

Let op je taalgebruik

Chattaal gebruik je uiteraard niet in je sollicitatiebrief. Ook vermijd je het gebruik van afkortingen. Dat wordt gezien als slordig. Schrijf dus alles voluit. Het is verleidelijk om allerlei jargon te gebruiken. Dat is niet zonder risico. De recruiter weet wellicht niet wat je precies wat je bedoelt. Wil je toch vaktermen gebruiken? Gebruik dan uitsluitend vaktermen die ook in de vacaturetekst zijn genoemd.

Schrijf een prettig leesbare brief

Je maakt een brief prettig leesbaar door te zorgen voor variatie. Varieer dus je zinsconstructie. Schrijf niet alleen korte zinnen, maar wissel korte zinnen af met langere zinnen. Gebruik geen hele lange zinnen (langer dan twee regels). Zorg in ieder geval door levendig taalgebruik. Je maakt je taalgebruik actief door mij of wordt te vermijden. Kies voor actief taalgebruik. Schrijf bijvoorbeeld niet ‘De administratie bij het bedrijf werd door mij gedaan’ maar ‘Ik verzorgde de administratie van et bedrijf’. Actieve zinnen zijn aantrekkelijker om te lezen. Bovendien maak je dan een actieve en ondernemende indruk.

Brieven met alle tekst dicht op elkaar zijn niet prettig leesbaar. De leesbaarheid van een sollicitatiebrief wordt ook beter als je zorgt voor voldoende witregels. Die witregels scheiden de verschillende onderdelen van een sollicitatiebrief. De recruiter kan dan snel op zoek naar de informatie die hij van belang vindt.

De lengte van een sollicitatiebrief

Vroeger werden lange sollicitatiebrieven nog gewaardeerd. Door het gebruik van moderne communicatiemiddelen als de smartphone is de concentratiespanne afgenomen. Die afname heeft tot gevolg dat men tegenwoordig het liefst korte teksten leest. Het is daarom van belang om kort, concreet en bondig te schrijven. Een goede sollicitatiebrief schrijven is dus ook schrappen. Schrap zinnen die overbodige informatie bevatten. Bedenk dat veel recruiters heel veel sollicitatiebrieven op een moeten dag lezen. Ze zitten dus niet te wachten op een lange sollicitatiebrief. Maak je sollicitatiebrief daarom niet te lang. Een sollicitatiebrief past doorgaans op een A4’tje.

Gerelateerde artikelen

Al meer dan 112.872 gebruikers maakten een cv

Met CV maker maak je snel en gemakkelijk binnen 15 minuten een onderscheidend en professioneel cv dat opvalt.

Start met CV maken

En maak 65% meer kans op een baan