Engels CV maken, zo doe je dat!

Met de aanhoudende globalisering, zijn bedrijven in toenemende mate internationaal georiënteerd. Engels is bij veel van die bedrijven de voertaal. Ga je solliciteren bij zo’n bedrijf, dan wordt er een foutloos Engelstalig cv van je verwacht. Daar moet uit blijken dat je het niveau van Engels aankan. Dat betekent dat je, naast je Nederlandstalige cv, een Engelse vertaling moet maken. Wij gaan je daar met dit blog mee helpen met gratis tips, tricks en veelvoorkomende vertalingen!

Maak nu je CV in het Engels

De afkorting cv komt van het Latijnse woord “curriculum vitae”. Vandaar dat de afkorting cv ook in de Engelse taal wordt gebruikt. Overigens wordt in de Verenigde Staten vaker gesproken van een “personal resume”, waar in het Verenigd Koninkrijk “cv” de voorkeur heeft.

Verschillen en aandachtspunten voor het Engels cv

Er zijn een aantal opvallende verschillen tussen Engelse cv’s en de Nederlandse varianten. Het is goed om te bedenken of het bedrijf een Nederlandse oorsprong heeft en daarmee een Nederlandse bedrijfscultuur, of dat het bedrijf meer een Amerikaanse of Britse bedrijfscultuur kent. Houdt bij het opstellen van een Engels cv rekening met de volgende aandachtspunten;

 • Personalia vermelden - Waar je op een Nederlands cv veel persoonlijke details prijsgeeft, is dat in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk niet gebruikelijk. Op het Engels cv vermeld je bij personalia enkel;
  1. Voornaam en achternaam
  2. Mobiel telefoonnummer
  3. E-mail adres
  4. Woonplaats of regio
  5. Optioneel, indien representatief en up-to-date, het LinkedIn profiel
 • Personalia weglaten -  De hierboven genoemde gegeven zijn de enige “personal details” die vermeldt. Vaste onderdelen van het Nederlands cv die je beter weg kan laten zijn;
  1. Geboortedatum
  2. Geboorteplaats
  3. Geslacht
  4. Burgerlijke staat
  5. Volledige adres
  6. Rijbewijs
  7. Nationaliteit
  Als je een cv maakt via CVmaker kan je deze velden simpelweg leeg laten, zodat je ze niet zal terugvinden op het template.
 • Foto - In Nederland wordt het van harte aangemoedigd om een foto aan het cv toe te voegen. Dat zou een CV persoonlijker maken. In de de UK en de VS kijkt men daar echter anders tegenaan. Een foto op het cv is een no-no voor de meeste kantoorbanen. Men vindt foto’s onnodig omdat die niks over je professionele kwaliteiten zeggen, daarnaast zou het discriminatie in de hand kunnen werken. Toch zijn er ook functies waarbij het uiterlijk een belangrijke rol speelt, omdat je bijvoorbeeld het visitekaartje van het bedrijf bent. Bedenk goed of de foto iets toevoegt!
 • Profieltekst - In Nederland wordt een profieltekst steeds gebruikelijker en is aan te bevelen. Op een Engels CV mag het niet ontbreken. In dit stukje inleidende tekst pitch jezelf als persoon. Het is een samenvatting van je kennis en vaardigheden. Dit stukje komt bovenaan het cv, direct onder personalia te staan. In het Engels noem je dit “Personal Statement of personal profile” en is uitgebreid als je nog niet zoveel ervaring hebt, of heet “CV profile” en is beknopter wanneer je verder in je carrière bent.
 • Lengte van het CV - In het Verenigd Koninkrijk is, net als in Nederland, een maximum van twee pagina’s aan te bevelen. In de Verenigde Staten is één pagina het maximum. Houdt er rekening mee dat je op die ene pagina alle belangrijke ervaring en eigenschappen voor de functie aantoont.
 • Brits of Amerikaans Engels - Afhankelijk van waar de roots liggen van het bedrijf waar je solliciteert, kies je één van de twee. Als het geen van beide is, kijk dan wat ze zelf gebruiken in hun communicatie. Gebruik de twee in ieder geval niet door elkaar heen.

CV vertalen naar het Engels met CVmaker

Als je al een Nederlands cv hebt gemaakt met CVmaker, kan je daar eenvoudig een Engelse vertaling van maken. Onder “Mijn CV” kan je kiezen om het Nederlandse cv te “dupliceren”. Vervolgens kan je het duplicaat in de stap “Personalia” instellen op “Engels”. Alle kopjes en labels worden nu automatisch vertaald, alles wat je zelf hebt ingevuld moet je nog wel vertalen.

cv dupliceren om te vertalen naar het Engels

Cv personalia BE

Maak nu je CV in het Engels


CV vs. Resume

Aangezien de afkorting CV afkomstig is van het Latijnse woord curriculum vitae, wordt het ook in de Engelse taal gebruikt. Een minder gebruikelijke vertaling is resumeResume wordt vooral gebruikt in Amerika en Canada. Het verschil tussen een resume en cv zijn vooral de lengte; een resume is doorgaans beknopter en niet langer dan één pagina, terwijl het cv vaak twee pagina’s telt. Daarnaast is het document commerciëler ingestoken; het draait om jezelf verkopen.  Alleen in een academische setting wordt een CV gebruikt voor solliciteren in Amerika en Canada.

Landen waar een cv gebruikelijk is: Verenigd Koninkrijk, Ierland, Nieuw-Zeeland
Landen waar een resume gebruikelijk is voor solliciteren: Amerika, Canada

De termen cv en resume worden in andere landen vaak door elkaar gebruikt als synoniemen.

Veel voorkomende vertalingen

Om je op weg te helpen naar een Engels CV hebben we hieronder een lijst met veel gebruikte, nuttige vertalingen van veel gebruikte Nederlandse termen op het CV.

CV

Bij het schrijven van een cv, gebruik je woorden die je doorgaans niet veel gebruikt in het Engels. De volgende vertalingen komen allicht van pas;

Solliciteren - to apply, apply for
Cursus
- course, training
Certificaat - certificate
Competenties / vaardigheden - skills
Nevenactiviteitenextracurricular activity (specifiek voor activiteiten naast het studeren), activities 
Hobby's - interests
Werkgeveremployer
Werknemer - employee
Bedrijfscultuur - company culture, corporate culture

Talenkennis

Talenkennis - language skills, languages
Moedertaal - mother tongue, native language, native speaker
Vloeiend - fluent, near native
Zeer goedproficient, advanced, near native
Goed - intermediate 
Matig - basic, elementary
Lezen
- reading
In geschrift 
- written language, writing
Spreken / mondeling - spoken language, speaking, verbal communication

Profieltekst

Een profieltekst is onmisbaar onderdeel van Engels CV. Voor minder ervaren kandidaten wordt dit doorgaans een “Personal statement” genoemd en is doorgaans vrij langer en gedetailleerder dan een “CV profile” welke voor ervaren kandidaten wordt aanbevolen.

Leergierig - eager to learn, curious, studious  
Representatief - representative
Gemotiveerd - motivated, eager
Toegewijd - dedicated, devoted, committed
Ervaren - experienced
Eigenschappen
- characteristics, personal traits
Aandachtspunten - focus points, priorities
(Zich) onderscheiden (d) - distinguish, distinct(ive), differentiate
Gevoelig - sensitive
Indrukwekkend - impressive, imposing
Leiding (geven) - leadership, taking the lead, give direction, manage, to run
Communicatief vaardig - communicative, having strong communicative skills
Stressbestendig - stress-proof, stress-resistant, able to work under pressure
Resultaatgericht - result oriented, focus on results,
Betrouwbaar - reliable, trustworthy
Zelfverzekerd - confident
Klantvriendelijk - client-friendly, customer-oriented
Vakkundig - knowledgeable
Opgeleid zijn om - trained in
Bedreven zijn in - skilled at
Uitblinken in - expert at
Onmisbaar - irreplaceable

Maak nu je CV in het Engels

Personalia

Zoals eerder besproken, is het in het Verenigd Koninkrijk en de verenigde staten niet gebruikelijk om dezelfde hoeveelheid persoonsgegevens op het cv te vermelden. Men beperkt zich doorgaans tot de naam, woonplaats/regio en contactgegevens.

Personalia - personal, personal details
Voornaam - first name
Roepnaam - usual name, calling name
Achternaam - surname, last name, family-name
E-mail - email, email address
Telefoonnummer - telephone, telephone number, phone number
Woonplaatsplace of residence, city
Adres
- address
Postcode - postal code, zip code, post code
Straatnaam - street name, road name
Plaats - place of residence, city, town
Geboortedatum - date of birth, birth date
Geboorteplaats - place of birth, birthplace
Geslacht - gender, sex
Burgerlijke staat - marital status
Nationaliteit - nationality

Werkervaring

Werkervaring - work experience, career summary, work history
Functie - role, position
Heden - currently, present, current position, “year / date” onwards
Functieomschrijving - outline, role description/summary
Verantwoordelijkheden - responsibilities, key responsibilities
Prestaties / resultaten - achievements, accomplishments
Betrokken bij
- involved with
Bijdragen aan - contribute to
Coördineren - coordinate
In goede banen leiden - orchestrate
De leiding hebben - to be in charge of

Veel voorkomende functies

Kassamedewerker - cashier, checkout girl/boy
Verkoopmedewerker - sales representative, sales employee,
Vakkenvuller - stock clerk, shelf stacker
Klantenservice medewerker - customer service representative, customer service agent
Chauffeur - driver
Horeca - hospitality
Bediening / ober - waiter, waitress
Bouwvakker - construction worker, builder
Timmerman - carpenter
Monteur - mechanic

Opleiding

Opleidingen zijn over het algemeen lastiger te vertalen, omdat men in het buitenland een ander opleidingssystemen kent. De opleidingen en niveaus zijn daardoor meestal niet 1-op-1 te vertalen. Onderstaand toch een overzicht van de meest gebruikte vertalingen.

Opleiding - education
Propedeuse - propaedeutic year, foundation programme
Scriptie - thesis
Stage - intership, traineeship, work placement
Basisschool - primary school
Proefschriftdissertation

VMBO / MAVO - wordt vertaald met “pre-vocational secondary education”. De school waar je de opleiding volgt het “high school”. Het Nederlandse systeem met theoretisch en kader is niet bekend in het buitenland, maar je kunt het aanduiden met “theoretical programme” of “basic vocational programme”. Kijk op de website van SBB voor meer informatie.

HAVO - De vertaling voor HAVO is “Senior general secondary education” of “Higher general secondary education”. Deze opleiding volg je op “high school” of “secondary school”.

VWO / Atheneum - Wordt “pre-university school”genoemd en volg je ook op “high school” of “secondary school”.

MBO / MTS - Wordt vrij vertaald “secondary vocational education”. Het systeem met niveaus zoals we dat in Nederland kennen, gaat niet op in het buitenland. Een hoger niveau kan je het beste aanduiden met “senior secondary vocational education“. De school waar je de opleiding volgt duid je aan met “secondary school”. Kijk op de website van SBB voor meer informatie.

HBO - Het diploma van een HBO-opleiding is doorgaans een  “Bachelor diploma”. Dit wordt afgekort naar B.A. - Bachelor of Arts of B. Sc. - Bachelor of Science. De opleiding wordt meestal  “higher vocational education” of “higher professional education” genoemd. De instelling waar je deze haalt wordt aangeduid met “university of applied sciences”.

WO - Het diploma behorend bij een WO-opleiding is het “Master diploma”. Dit wordt afgekort naar M.A. - Master of Arts of M. Sc. -  Master of Science. De universiteit wordt simpelweg vertaald met “University”.

Maak nu je CV in het Engels

CV voorbeeld Engels - Harvard template

cv voorbeeld Engels

Download dit voorbeeld - Engelstalig horeca cv

Als Ivo gaat solliciteren bij een internationale hotel keten, wordt een Engelstalig CV van hem verlangd. Met CVmaker, maak je eenvoudig een kopie van je Nederlandstalige CV, waarna je de taal op Engels zet en enkel de inhoud van de verschillende onderdelen hoeft te vertalen. Wil je meer inspiratie op doen bekijk dan al onze cv voorbeelden! Wil je zien hoe het Nederlandstalige CV van Ivo eruit zag? Download het hier

Gerelateerde artikelen

Al meer dan 112.872 gebruikers maakten een cv

Met CV maker maak je snel en gemakkelijk binnen 15 minuten een onderscheidend en professioneel cv dat opvalt.

Start met CV maken

En maak 65% meer kans op een baan